ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ

ΣΑΣ ΚΑΛΟΣΩΡΙΖΟΥΝ ΣΤΟ  ΜΟΝΤΕΛΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΣ