ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

      ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΑ

    ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΟΤΑΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ

  ΑΠΟ ΤΗΝ  Υ.Π.Α. ΣΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.

     Επειδή  θα τηρηθει σειρά προτεραιότητας,

        Δηλώστε το ενδιαφέρον σας  απο τώρα.